Zonnecollectoren

Naast de zonnepanelen die elektriciteit opwekken, ook wel de fotovoltaïsche zonnepanelen of zonnegeneratoren genoemd, zijn er ook de panelen die zorgen voor de verwarming en opwarming van water of een andere vloeistof. Dit zijn de zogenaamde zonnecollectoren, die onder invloed van de zon een vloeistof zullen opwarmen die door de doorlopende leiding in het paneel stroomt. Op deze manier kan men snel en efficiënt op een duurzame manier water gaan opwarmen voor gebruik in de badkamer of de centrale verwarming. Het is echter wel zo dat er ’s nachts een alternatief zal moeten gezocht worden, of een vorm van opslag waardoor men overdag alles opslaat en ’s nachts dan kan aanwenden. Op zich verschillen de zonnecollectoren dus sterk van hun tegenhangers de generatoren.
Het principe blijft echter hetzelfde, men gebruikt de zonnestralen van de zon en de bekomen warmte-energie om op zich dan om te zetten naar bruikbare energie.

Het komt er in het algemeen dus op neer dat men voor de verwarming van water of een andere vloeistof door middel van zonnepanelen, men enkel en alleen gebruik kan maken van zonnecollectoren omdat deze daar specifiek voor bedoeld zijn. Wanneer men besluit elektrische energie te gaan opwekken, dan is dit niet mogelijk met een zonnecollector. In dat geval heeft U een zonnegenerator ofte fotovoltaïsch zonnepaneel nodig! De vraag is dan echter welke soort het duurst is en welke nu meer nut heeft als de andere. Het is zo dat dit natuurlijk afhangt van wat U eigenlijk wil en waarop U wil gaan besparen. Wil U besparen op de kosten van de centrale verwarming dan lijkt het nuttiger te investeren in een zonnecollector. Wil U echter besparen op de energierekening dan is het wijzer om een zonnegenerator te laten plaatsen zodat de kosten sterk kunnen dalen.


Zonnecollectoren zwembad

Een zonnecollector heeft als voornamelijk doel de opwarming van water voor de centrale verwarming of...

+ Lees verder

Zonnecollectoren prijzen

Zonnecollectoren zijn in het algemeen ietsje goedkoper als de zonnepanelen met zonnecellen. Dit is omdat...

+ Lees verder

Zonnecollector zelfbouw

Wanneer men het proces achter een zonnecollector te weten komt vindt men dit vaak zo...

+ Lees verder