Windturbine zelfbouw

Men kan op een makkelijke manier zelf een windturbine bouwen omdat het concept dat schuilgaat achter windenergie door middel van een windturbine helemaal niet zo ingewikkeld is. Men moet enkel en alleen beschikken over voldoende materialen om een stevige constructie te kunnen maken die goed bestand is tegen de soms hevige windstoten die kunnen optreden in hogere lagen van onze lucht. Verder moet men een soort grote dynamo hebben die zal gebruikt worden om de elektrische energie op te wekken. Deze dynamo zal een as krijgen waarop de wieken bevestigd worden. Zorg er voor dat de wieken altijd in de juiste richting van de wind kunnen geplaatst worden en dat deze stevig genoeg zijn om de hevige winden te doorstaan. Het zou enorm zonde zijn dat de wieken vroegtijdig afbreken of volledig uitgeleefd zijn. Het is uiteraard vanzelfsprekend dat U moeilijk de kwaliteit zal kunnen evenaren van de wieken van een turbine gekocht door een energieleverancier, maar een zekere zin van duurzaamheid is toch altijd welkom.

Vervolgens moet men beslissen of de turbine zal aangesloten worden op een accu of het stroomnet, of zelfs een geheel aparte ruimte of apparaat. Dit vergt uiteraard de nodige kennis over elektriciteit en moet gedaan worden met de nodige voorzichtigheid om ongelukken zo veel mogelijk te voorkomen. Twijfelt U, dan roept U best de hulp in van een installateur of een gewone elektricien. Afhankelijk van het model dat U gebouwd heeft zal men beschikken over een verticale of horizontale as windturbine. Merk wel op dat de turbine zelf volledig afgewerkt kan gekocht worden door middel van een zelfbouwpakket. Het is aan U echter de keuze of U een bouwpakket wilt of een echt Doe-het-zelf karwei dat een uitdaging vormt voor Uw handigheid. Hoe dan ook, veel bouwplezier toegewenst en succes!