Windturbine werking

Een windturbine is een moderne variant van de vroegere windmolens en gaat verder op het principe van het gebruik van de energie van de wind en diens snelheid om te gebruiken voor verdere toepassing voor ons gemak. In zekere zin is het doel van de windmolens dus niet veranderd, men probeert nog altijd het leven van de mensen die gebruik maken van de molen te vergemakkelijken en te automatiseren. De windturbine zal dus instaan voor de opwekking van elektrische energie en dit door middel van een zeer eenvoudig principe dat al meer dan een eeuw bij ons gekend is maar dan in kleine vorm. De dynamo was een revolutionaire uitvinding die er voor kon zorgen dat men over elektriciteit beschikte wanneer men in beweging was tijdens het fietsen. De windturbine maakt duchtig gebruik van hetzelfde principe om kinetische energie om te zetten naar elektrische energie.

Doordat de wind de wieken van de molen aan het draaien zet zal de dynamo in werking treden. De wieken zijn dan ook bevestigd op een as die de dynamo zal laten draaien en toelaten om energie op te wekken. Deze energie die opgewekt wordt zal in elektrische stroom omgezet worden en gebruikt kunnen worden voor tal van verschillende doeleinden afhankelijk van de eigenaar van de turbine. Doordat de molen makkelijk kan gedraaid worden naar de richting van de wind toe zal men vrijwel altijd beschikken over een draaiende molen die elektrische energie zal gaan voorzien en opwekken. De werking van een turbine is dus enkel en alleen afhankelijk van de dynamo binnenin de toren en bijgevolg dus ook van de minimumsnelheid van de wind in die omgeving. Elke dynamo heeft zo zijn minimumsnelheid om te kunnen beginnen draaien. In winderige gebieden wordt deze echter makkelijk bereikt en beschikt men altijd over draaiende molens.