Werking windturbine

De eigenlijke werking van een windturbine is een proces dat zeer eenvoudig is en al meer dan een eeuw wordt toegepast, zij het dan op een andere plaats als een windmolen. De moderne windturbines maken vrijwel allemaal gebruik van een soort gigantische dynamo die binnenin de top van de molen verwerkt zit. Wanneer de windsnelheden hoog genoeg zijn zullen de wieken van de molen beginnen draaien en zal de dynamo aangedreven worden door de as waarop de wieken bevestigd zijn. Het is dus eveneens belangrijk dat de wieken zo goed mogelijk in de richting van de wind staan gekeerd om te garanderen dat de turbine het hoogst mogelijk rendement zal kunnen behalen bij die windsnelheid.

Onder invloed van de kinetische energie die daar bij vrijkomt zal de dynamo elektrische energie gaan beginnen opwekken die dan wordt afgeleid via een interne vorm van bekabeling naar het stroomnet van de eigenaar van de molens. Op deze manier maakt men van windenergie gebruik als bron van elektrische energie. Het principe op zich is dus zeer eenvoudig en snel uitgelegd aan zij die het nog niet weten. Bedrijven zijn zich bewust geraakt van deze eenvoud en investeren dan ook vaak veel in windenergie aan de kust.

Vandaar dan ook dat de bedrijven die gebruik maken van windenergie het zo leuk vinden om windmolens te plaatsen, gewoonweg omdat het principe dat schuilgaat achter de techniek van windenergie zo eenvoudig is en makkelijk kan toegepast en uitgebreid worden naar grotere locaties. De werking van een turbine is dan ook sterk afhankelijk van de windsnelheid in dat gebied. Soms zijn deze veel te laag om de dynamo te kunnen laten werken en is het vrij zinloos om op die locatie het windmolenpark uit te breiden. In gebieden met veel wind rendeert de windturbine echter zeer goed.