Windturbine particulier

Niet alleen de grote bedrijven kunnen een aanvraag indienen tot de plaatsing van een windturbine op de eigen terreinen maar ook particulieren kunnen dit doen. Door een windturbine te laten plaatsen op Uw eigen grondgebied door een energieleverancier kan U eveneens in aanmerking komen voor tal van premies van de energieleverancier zelf maar eveneens van de overheid. Onder het motto van de aansporing tot de overstap naar groene energie is het dus geen al te slecht idee om thuis of op de locatie van Uw werk als zelfstandige een windturbine te laten plaatsen die elektriciteit zal produceren voor U en eventueel nog andere huishoudens in die buurt. De aanvraag gebeurt dan ook best goed op voorhand, aangezien men altijd moet beschikken over enkele vergunningen die best wel wat tijd vragen afhankelijk van de gemeente waarin U woont. De windmolens die men vaak tegenkomt in het landschap van ons land zijn dan ook vaak geplaatst door ofwel de energieleveranciers ofwel door grote verenigingen van individuen die een gezamenlijke aanschaf doen van een of meerdere van dergelijke turbines.

Windenergie is echter in vergelijking met de andere vormen van groene energie die men thuis kan toepassen een van de duurste op het gebied van aanschaf en gebruik. Het is dus geen slecht idee om eerst met de buurt te overleggen of deze misschien willen samen leggen om de kosten zo wat te verlichten, alsook om te vragen of zij er geen hinder van zullen opmerken wanneer er plots een dergelijk grote windmolen in Uw achtertuin geplaatst wordt. De turbines zijn nu niet noodzakelijk dezelfde als men tegen zou komen in een park van een energieleverancier, maar het is echter wel mogelijk. In het algemeen zijn het echter vaak verticale as windturbines die gebruikt worden voor particulieren daar deze wat goedkoper zijn.