Windmolens Noordzee

Gezien de wind aan de Noordzee vaak zeer sterk is en vrijwel continue op dat niveau en sterkte aanwezig is, was het een idee om daar windmolens te gaan plaatsen, op zandbanken ver voor onze kust. Een geweldig project zou er voor instaan dat meerdere duizenden gezinnen zouden kunnen genieten van deze opgewekte elektrische energie. Het voordeel aan de plaatsing van windmolenparken op zandbanken ver voor de kust is dat men over een continue vorm van energie beschikt aangezien het altijd winderig is op zee en dat deze niet in het zicht vallen van de strandgangers en kustbewoners. Er wordt dus rekening gehouden met veel aspecten en men kan er enkel en alleen voordelen uit halen. Er werd dan ook vaak gezegd dat windmolens in het binnenland een slechte zaak waren omdat het daar vaak niet hard genoeg waait om over een volwaardig rendement te kunnen spreken en omdat de windmolens afzichtelijk waren in het landschap van het platteland.

Verder zeiden ze ook vaak dat de windmolens een bedreiging vormen voor het ecologisch systeem van vogels in ons land. De keuze om de windmolenparken te bouwen ver voor de kust op de vermelde zandbanken was dan ook een fantastisch idee dat de vele kritiek op windenergie vrijwel geheel teniet deed. De plannen om voor een uitbreiding te zorgen op nog meer zandbanken zijn dan ook al een tijdje in de maak, er is namelijk nog plaats genoeg vrij aan onze kust om nog meer zandbanken te laten voorzien van windmolenparken. Op deze manier zullen nog meer gezinnen nog meer kunnen gaan genieten van elektrische energie die voorzien wordt door middel van windenergie. In zekere zin zou dit meerdere centrales kunnen vervangen en op lange termijn zelfs het hele land kunnen voorzien van groene stroom.