Werking windmolen

De werking van de windmolen is onveranderd gebleven sinds deze werd uitgevonden. Het doel is echter gewijzigd en de techniek binnenin de molen is dan ook heel wat aangepast geweest om dit doel tegemoet te kunnen komen. Waar vroeger de molen werd gebruikt als middel voor het verrichten van arbeid voor de mens is het vandaag de bedoeling dat de molen ons zal voorzien van elektrische stroom die dan kan gebruikt worden om alsnog arbeid voor ons te verrichten, zij het dan in een iets meer geavanceerde vorm. De windmolen zal hoe dan ook nog altijd beschikken over de wieken die men wel kent en de gekende draaibaarheid van de as. Toch zijn er vandaag de dag ook verticale modellen die eveneens gebruikt worden voor energieopwekking, zij het dan minder frequent als hun tegenhangers met een horizontale as.

De werking van de moderne windmolen is dan ook nog altijd gebaseerd op dit eeuwenoude principe. De wieken zullen beginnen draaien onder invloed van de wind, nadat de molen in de juiste richting is geplaatst en men kan genieten van een zo hoog mogelijk rendement. Het verschil zit hem echter in de manier waarop deze energie van de wind wordt omgezet. In de turbine van de molen zit namelijk een soort gigantische dynamo die door het draaien van de as van de wieken zal beginnen werken en begint met omzetten van kinetische energie van de wind naar elektrische energie voor eindgebruik bij een van de vele gezinnen in ons land. Er zijn dus een aantal factoren die de werking van de molen zullen kunnen beïnvloeden zoals de windsnelheid alsook de hoogte van de mast. Verder is de werking van een moderne windmolen geheel ongewijzigd gebleven met die van hun klassiekere voorouders.