Kleine windmolens

Kleine windmolens zijn goedkopere varianten van de grote windturbines die beschikbaar zijn voor verkoop aan energieleveranciers. Ze zijn met name bedoeld voor de particuliere afnemers en zijn geschikt voor plaatsing in de tuin of op publieke plaatsen waar nodig. Ze komen vaak in de vorm van horizontale as molens maar zijn eveneens te verkrijgen in de vorm van verticale as molens. Hoe dan ook, ze zullen een zeer laag rendement kennen en zijn enkel geschikt voor gebieden waar het zeer winderig is, net als hun grotere tegenhangers de turbines, zij het dan tegen een lagere minimumsnelheid. Het rendement van de kleine windmolens is dan ook zodanig te verwaarlozen dat men slechts enkele apparaten, die op zich al niet al te krachtig mogen zijn, kan voorzien van de nodige elektrische energie voor een degelijke werking. Daarbij komt dan nog dat men een constante windsnelheid moet hebben in het gebied waarin men zich bevindt.

Net als de grote windmolens hebben ook deze modellen de nodige vergunningen nodig om geplaatst te kunnen en mogen worden. Ze zorgen weliswaar voor minder overlast en vormen een niet zo groot gevaar voor vogels als turbines maar toch zijn ze onderhevig aan dezelfde voorwaarden en maatregelen als hun grote broertjes. Een kleine windmolen is dan ook vooral geschikt voor mensen op het platteland of zij die wonen in een gebied met veel open ruimte en weinig bebossing of bomen. Dit is zo omdat bomen een groot deel van de wind opvangen en deze ofwel tegenhouden ofwel vertragen, wat leidt tot een verlaagd rendement voor de windmolen. Dit is eveneens niet verschillend van de grote turbines waar dezelfde factoren een rol spelen en een invloed kunnen hebben op het rendement van de gehele installatie.