Windenergie Nederland

In Nederland is er een zeer goed beleid op het vlak van windenergie als bron van elektriciteit. Door tal van initiatieven afkomstig van zowel de bedrijfswereld als de overheid zelf is het mogelijk om groene stroom te verkrijgen afkomstig van windenergie. Deze zal grotendeels afkomstig zijn van de windmolenparken aan de Noordzee maar ook die voor de kust van Ijmuiden. Dergelijke windmolenparken zijn een perfecte manier om ongestoord energie op te wekken. Nederland is dan ook van plan om tegen 2020 over een vermogen van windmolenparken te beschikken dat strekt tot een 6000MW (Megawatt), waarbij zo’n 2000 turbines gebruikt zullen worden. In het jaar 2007 bezat ons land reeds een vermogen van zo’n 1750 Megawatt, wat toch al een behoorlijk vermogen is gezien het aantal turbines men nu heeft voor onze kust maar ook in het binnenland.

De overheid heeft dan ook tal van wetgevingen en maatregelen getroffen voor zowel de bedrijfswereld als de bevolking om er voor te kunnen zorgen te garanderen dat niemand onnodig overlast opmerkt van de turbines op zich. Zo zal volgens de wet in ons land een turbines op tenminste vier keer de masthoogte verwijderd moeten zijn van een omstaande woning om te voorkomen dat er geluidshinder zou kunnen optreden. Verder zullen de molens niet draaien bij een lage zon in de winter om te voorkomen dat er een slagschaduw, de bewegende schaduw die ontstaat door het draaien van de wieken, zou neerslaan op de woning en kan leiden tot overlast.

Onze regering heeft dus goed en tijdig een beleid opgesteld voor windenergie en het is dan ook zeer gunstig om in ons land windmolenparken te laten aanleggen, met name in de Noordzee. Hier geldt het principe van degene die het snelst over een vergunning en milieueffectrapport beschikt.