Windenergie bedrijven

Voor bedrijven is het een aantrekkelijk aanbod om gebruik te maken van windenergie of een windturbine op een van hun terreinen. Zij komen dan in aanmerking voor tal van fiscale voordelen alsook de premies die beschikbaar worden gesteld door de overheid. Er zijn dan ook enkele bedrijven die investeren in de technologie van windenergie om deze te kunnen aanwenden voor elektriciteit of net omdat er een fiscaal voordeel aan verbonden is. Hoe dan ook, het is positief dat ook de gewone bedrijfswereld zich interesseert in groene initiatieven en middelen om duurzamer te gaan leven. Windenergie is hier slechts een kleine stap in maar in ieder geval een stap in de goede richting. Het type turbine dat men vaak gebruikt bij bedrijven is echter die met de horizontale as, de hoogste renderende soort turbine, terwijl op kantoorgebouwen makkelijk gebruik zou kunnen gemaakt worden van de verticale as turbines.

Deze turbines zijn vaak kleiner en minder rendabel maar wel geschikt voor de plaatsing op een hoog gebouw, wat niet het geval is bij de horizontale as turbine. Het is dus geen onaardig idee voor de bedrijfswereld om te overwegen dergelijke turbines te plaatsen op het dak van hun kantoorgebouwen. Het is namelijk ook zo dat ze onafhankelijk van de windrichting kunnen werken en dus geen verlies lijden wanneer de windrichting plots wijzigt. Het rendement is echter zeer laag in vergelijking met hun horizontale broertjes en dat is dan ook de grootste reden waarom deze amper worden toegepast.

Naast de fiscale voordelen en de vele subsidies is het ook goed voor het imago van het bedrijf, dat dan de kans zal hebben om te kunnen zeggen dat ook zij instaan voor een beter behoud van het milieu en dat zij hun steentje bijdragen aan een duurzaam beleid.