Waterstof maken

Zelf waterstof maken zou voor de eigenaars van een wagen of installatie op waterstof het ideale zijn om zonder bijkomende kosten de eigen energievoorziening te kunnen voorzien. Het is namelijk op zich niet zo moeilijk om waterstof aan te maken mits wat chemische kennis. Men kan bijvoorbeeld makkelijk waterstof aanmaken door middel van een elektrolyse van water, waarbij waterstof zal vrijgegeven worden. Het idee hierachter is dat men elektriciteit gebruikt om de watermoleculen te scheiden van de luchtmoleculen die aanwezig zijn in het water. De bekomen waterstof kan op zich dan weer gebruikt worden als brandstof voor ofwel de wagen of een andere toepassing die gebruik maakt van deze stof. Het is echter wel zo dat wanneer men grote hoeveelheden waterstof zou willen opwekken het enorm veel elektriciteit vergt om de elektrolyse te kunnen uitvoeren. Dit neemt het idee van duurzaamheid weg omdat er voor die grote hoeveelheid elektriciteit vaak enorme hoeveelheden fossiele brandstof worden verbruikt om de elektriciteit op te wekken.

Men zou dan kunnen denken dat de zuinigheid en de puurheid van het waterstofgas, of de vloeibare vorm, dit teniet zou kunnen doen maar dit is echter niet zo. Men moet hoe dan ook rekening houden met de stoffen die gebruikt worden tijdens de opwekking van de energiebron om te kunnen spreken van een duurzame energiebron. Bij waterstof is dit dus niet vaak het geval. Het merendeel van de waterstof wordt opgewekt door middel van elektriciteit die afkomstig is van fossiele brandstoffen. Het zou echter wel mooi zijn als de elektriciteit van de elektrolyse afkomstig is van bijvoorbeeld zonnepanelen of windmolens. Dan zou men pas echt kunnen gaan spreken over een volwaardige alternatief, duurzame energievorm die geschikt is voor grootschalig gebruik in zowel de industrie als het vervoer als de huishoudens van ons land.