Waterstof

Waterstof is het enkelvoudig element dat voorkomt in de stof water en kan in gasvorm, ook wel diwaterstof genoemd, gebruikt worden als brandstof voor tal van doeleinden. Men verwart deze twee echter veel te vaak. Het is namelijk zo dat waterstof en diwaterstof niet hetzelfde element vormen en bijgevolg dus ook niet hetzelfde zijn. Toch wordt het in de volksmond in het algemeen aangenomen dat waterstofgas ook wel waterstof genoemd mag worden. Het is bovendien een geurloze en smaakloze stof die zeer licht ontvlambaar is en bijgevolg dus ook met de nodige veiligheid moet aangepakt worden. De stof zelf kan men bekomen door een elektrolyse uit te voeren op water of op tal van andere manieren. Door de afbraak van aardgas kan men bijvoorbeeld eveneens waterstofgas bekomen, alsook door de reactie die optreedt als men zuren laat reageren met bepaalde metalen in een chemische reactie. Het spreekt dus al voor zich dat er verschillende manieren mogelijk zijn om waterstofgas te bekomen en dat deze zowel een negatieve als een positieve aard kunnen hebben wat betreft het milieu.

Zo zal waterstofgas dat bekomen is door elektrolyse een duurzamere vorm van energiewinning zijn dan dat men deze bekomt door de afbraak van aardgas, dat op zich van fossiele aard is en dus slecht is voor het milieu. De critici staan dan ook niet stil om te zeggen dat waterstofgas geen al te duurzame vorm van energie is doordat het merendeel van de winning ervan gebeurt op fossiele basis en men bijgevolg dus niet bijdraagt tot het duurzamer leven maar het in feite tegenwerkt. De winning van waterstof staat dus nog verre van op punt en kan best nog een aantal jaren ontwikkeling en onderzoek gebruiken alvorens men dit echt een volwaardige bron van duurzame energie kan noemen.


Waterstofperoxide

Waterstofperoxide is op zich geen bron van energie maar eerder een vorm van waterstof die...

+ Lees verder

Waterstofmotor

Een waterstofmotor is eigenlijk simpelweg een eenvoudige normale verbrandingsmotor die in plaats van brandstof of...

+ Lees verder

Waterstofgas

Waterstofgas is het aller lichtste gas dat aanwezig is op onze planeet en is bijgevolg...

+ Lees verder