Warmtepomp subsidie

De overheid heeft een subsidieregeling voor particulieren die over willen gaan tot het installeren van een warmtepomp. De overheid wil het gebruik van duurzame energie als ook het terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen zoveel mogelijk stimuleren. Aan deze subsidie zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet een woning waarvoor men subsidie voor het installeren van een warmtepomp aan wil vragen gebouwd zijn voor 2008. De huidige subsidieregeling voor de installatie van een warmtepomp loopt tot 2011.

Gezien de investering die men moet doen voor de installatie van een warmtepomp en ook de bijkomende kosten voor een eventueel buizen systeem is het aanvragen van een subsidie hiervoor aantrekkelijk. Toch moet men niet denken dat een subsidie kostendekkend zal zijn. Het is meer een stimulans vanuit de overheid om duurzame energie meer toegepast te zien. Ook kan het verschillen voor welke subsidie men in aanmerking komt. Dit kan mede afhankelijk zijn van het type warmtepomp, het rendement dat deze zal gaan leveren, maar ook waar men woont. De landelijke subsidieregeling voor het in gebruik nemen van een warmtepomp is nagenoeg overal wel hetzelfde. Plaatselijk kunnen er verschillen optreden door gemeenteverordeningen of beschikbare bronnen voor de installatie. Het is goed om, voordat men overgaat tot installatie, zich goed laat informeren over de subsidieregeling. Men kan bij een gecertificeerd adviseur een subsidie laten screenen. Er wordt gekeken naar alles dat nodig is om voor een subsidie in aanmerking te komen. Heeft men eenmaal dit advies verkregen, dan kan men subsidie aan gaan vragen bij SenterNovem. Daar is een formulier verkrijgbaar die men ingevuld samen met de factuur van het ingewonnen advies van de gecertificeerde adviseur en een bankafschrift van de betaling van die factuur naar SenterNovem terug kan sturen. Deze beoordeeld dan of u in aanmerking komt voor subsidie. Deze subsidie kan betrekking hebben op de toekomstige installatie van een warmtepomp, maar ook voor subsidie op het aangevraagde advies. Deze laatste is maximaal 200 euro.

Warmtepomp offerte aanvragen »

Vraag hieronder uw vrijblijvende Warmtepomp subsidie offerte aan en vergelijk de prijzen met elkaar »