Rendement warmtepomp

Onder het rendement van een warmtepomp verstaan we de energie die nodig is voor het verwarmen of koelen van een omgeving en de hoeveelheid energie die we daarmee opwekken. Over het algemeen kan gezegd worden dat het rendement van een warmtepomp hoog is, maar dit is wel afhankelijk van een aantal factoren. De keus voor het in gebruik nemen van een warmtepomp heeft meerdere argumenten dan alleen het rendement. Toch moet gesteld worden dat het rendement van een warmtepomp, de investering en de verwachte energiebesparing alsmede de bijdrage aan het milieu niet los van elkaar te zien zijn.

Een warmtepomp levert gemiddeld voor iedere euro die men aan een externe energiebron gebruikt om de warmtepomp te laten werken energie voor vier euro. Dit lijkt laag maar men zal zien in doorberekeningen dat dit een aanzienlijke besparing in energiekosten kan opleveren. Het rendement is ook afhankelijk van de ruimte die men wenst te verwarmen of te koelen en van het type warmtepomp. Maar ook seizoenswisselingen kunnen invloed uitoefenen op het rendement van een warmtepomp. Daarin schuilt voor de aanschaf een grote rol. Een warmtepomp gebaseerd op het oppompen en transporteren van water vergt meer investering dan een warmtepomp die lucht inlaat en transporteert. Bij de eerst genoemde is een buizenstelsel nodig en er zal geboord moeten worden om het oppompen te kunnen realiseren.

Belastingtechnisch kan een rendement van een warmtepomp ook aantrekkelijk kunnen worden. Op de energierekening wordt tegenwoordig de uitstoot per huishouden van CO2 op jaarbasis bijgehouden. Als men aan kan tonen deze uitstoot naar beneden te brengen door gebruik te maken van duurzame energie, heeft men recht op belastingverlaging. Ook heeft de overheid een subsidieregeling, waardoor een overweging over te gaan tot het gebruik van een warmtepomp aantrekkelijk kan zijn. Dit alles draagt indirect bij aan het rendement van een warmtepomp. Bij erkende installateurs is het mogelijk een berekening te laten doen naar het te verwachten rendement bij het gebruik van een warmtepomp.

Warmtepomp offerte aanvragen »

Vraag hieronder uw vrijblijvende Rendement warmtepomp offerte aan en vergelijk de prijzen met elkaar »