Expansievat ontluchten

Wanneer men de centrale verwarming plant te ontluchten is het belangrijk dat het expansievat als laatste wordt ontlucht omdat deze het dichtst bij de boiler komt te staan in een normale installatie. Dit is nodig omdat er anders toch nog restlucht zou kunnen achterblijven in hoger liggende delen van de installatie. Ook aan het expansievat is een ontluchtingskraan aangebracht die er voor zal zorgen dat men makkelijk het vat kan leegmaken of ontluchten. Dit kan vaak nuttig zijn wanneer men beslist de volledige installatie te laten ontluchten en met een nieuwe start te laten beginnen. Het is dan ook nuttig dat men het expansievat kan afkoppelen door middel van bijvoorbeeld een afsluitkraan die er voor zal zorgen dat de watertoevoer naar het vat volledig is afgesloten en dat U droog te werk kan gaan met het ontluchten van het vat in zijn geheel.

Het probleem dat men vaak tegenkomt nadat men het vat heeft geledigd of ontlucht is dat men een onderdruk heeft op het vat. Dit komt doordat men het vat heeft afgekoppeld en de druk op het vat volledig is afgenomen. Om de druk op het expansievat terug op een normaal niveau te kunnen krijgen is het makkelijk om de installatie een aantal keer goed te laten draaien zodat er terug wat druk op komt te staan. Een normaal drukniveau op het vlak van voordruk is minimum een halve bar. Wees er dus zeker van dat U dit minimum nog altijd kan halen of raadpleeg een technicus wanneer dit niet zo meer blijkt te zijn. Deze zal het dan van U kunnen overnemen en het voorval eventueel kunnen oplossen. Anderzijds kan U ook van in het begin een ontluchting laten doen door een technicus, al kost U dit uiteraard wel een aardige duit.

Vraag hieronder uw vrijblijvende Expansievat ontluchten offerte aan en vergelijk de prijzen met elkaar ยป