Klimaat

Energie is een bepalende factor voor overleving in onze maatschappij, daar valt niet meer rondom te gaan, maar is het echt noodzakelijk om hier dan ook het milieu drastisch voor te beschadigen? Sinds de opkomst van de industrie is het verbruik en de toepassing van energie en energiebronnen drastisch gestegen en dit ten gevolge van het milieu. Door het overdadig stoken en ontginnen van steenkolen en aardolie zijn er zodanig veel schadelijke gassen in de atmosfeer gekomen en dit al sinds het begin van de industriĆ«le boom. Dat het pas sinds enkele jaren een idee is geworden om dit zo veel mogelijk te minderen en zelfs te voorkomen is voor velen iets te laat. Het klimaat is hier hoe dan ook drastisch door gewijzigd. De laatste jaren zijn er over heel de wereld steeds meer natuurrampen op te merken. Denk maar aan de vele orkanen en tornado’s, de stormen en overstromingen waardoor vele landen telkens weer geteisterd worden.

Natuurrampen en het gewijzigd klimaat zijn het resultaat van het overdadig gebruik van de fossiele brandstoffen die nodig waren om de industrie te doen bloeien. Het is uiteraard waar dat men zonder deze grondstoffen nooit zo ver zou kunnen komen als waar we nu staan als maatschappij, toch is het een offer dat veel heeft vereist en de planeet erg heeft verzwakt. Dankzij groene initiatieven kunnen we de snelle klimaatsverandering wat afremmen, maar is het niet al een beetje te laat? Alleen de toekomst zal dit kunnen uitwijzen en ondertussen moet de mensheid zich focussen op het gebruik van groene en alternatieve energiebronnen om te voorkomen dat het klimaat en het milieu nog meer schade oplopen door het overdadig gebruik van fossiele brandstoffen in zowel de industrie als gewone huishoudens.


Temperatuur zeewater

Door de langdurige blootstelling van broeikasgassen aan de atmosfeer en het langdurig gebruik van fossiele...

+ Lees verder

CO2 uitstoot

CO2 is een product dat afkomstig is van de uitstoot van verschillende soorten gassen die...

+ Lees verder