Geluidsisolatie

In sommige gevallen is het nodig om in de woning geluidsisolatie aan te brengen. Dit kan zijn doordat de woning zelf het geluid weergalmd, of doordat het geluid van de buren teveel doordringt tot de woning. Om geluidsisolatie aan te brengen zijn er verschillende methoden en materialen voorhanden. Het is verstandig om voordat men overgaat tot het aanbrengen van geluidsisolatie de woning goed te inspecteren op de mogelijkheden daarvoor. Men kan ook van te voren informatie inwinnen bij erkende bedrijven die gespecialiseerd zijn in het aanbrengen van geluidsisolatie.

Een van de eerste in het oog springende mogelijkheden om te isoleren is het aanwezige glas. Veel woningen, vooral van voor negentien vijf en zeventig, zijn niet voorzien van dubbel glas en daardoor kan er meer geluid van buiten de woning binnendringen. Dubbel glas kan veel van deze geluidsoverlast tegen gaan. Een andere mogelijkheid om geluidsisolatie op aan te brengen zijn de scheidingsmuren. Woningen die na negentien vijf en zeventig zijn gebouwd hebben spouwmuren die van een isolerende laag zijn voorzien. Maar zelfs dan kan het nog voorkomen dat geluiden van de buren doordringen. Het is dan zaak om op zoek te gaan naar naden en kieren. Deze kunnen dan gedicht worden met een kit of met schuim. In situaties waar sprake is van boven – of onderburen kan men de vloer isoleren. Door het aanbrengen van vloerplaten waarover men een vloerbedekking legt kan het hinderlijke geluid aardig geweerd worden. In veel flatgebouwen is het zelfs een eis van de verhuurder om geen hinderlijke vloerbedekking aan te leggen, zoals laminaat. Dit om hinder voor medebewoners te minimaliseren. Mocht men zelf muzikaal zijn en daarom geluidsisolatie willen aanbrengen om niet hinderlijk voor de buren te zijn, dan zijn er ook daarvoor speciale materialen voorhanden. Overbekend zijn de eieren dozen die tegen de muur aangebracht worden. Maar fraai is dit niet. In de handel zijn daar goede alternatieven voor verkrijgbaar.