Stookolieprijzen

Stookolieprijzen verschillen van dag tot dag en worden door de overheid in een maximum bedrag aangegeven. De stookolieprijzen liggen niet ver van de prijs van aardgas, maar door aanbiedingen van handelaren, bij grote of regelmatige afname, kan stookolie wel voordeliger uitvallen. Stookolieprijzen zijn afhankelijk van de afspraken die producenten daarover maken en liggen dus niet vast. Omdat stookolie ook beursgenoteerd is, kunnen de stookolieprijzen om de zeven dagen aangepast worden en enorm stijgen of dalen. De aanschaf van stookolie wordt vaak gedaan in grote hoeveelheden, zodat men gebruik kan maken van aanbiedingen die handelaren in stookolie kunnen bieden. Ook voor huishoudens die afhankelijk zijn voor stookolie is het aan te raden dit in grote hoeveelheden aan te schaffen zodat de stookolieprijzen lager uit kunnen vallen door kortingen gegeven door de handelaren.

Stookolie is erg milieu belastend door de hoge uitstoot van CO2. Maar ook de winning van olie en het transport van stookolie brengen bij eventuele ongelukken grote gevaren voor het milieu met zich mee. Door de hoge mate van vervuiling zijn stookolieprijzen hoger geworden door de extra heffingen die overheidswege gevraagd worden bij het gebruik van stookolie. Ook de accijns prijzen liggen vaak hoger dan die bij andere energiebronnen zoals aardgas en elektriciteit.

In vergelijking met prijzen voor biogas en biodiesel, die veel milieuvriendelijker zijn in het gebruik, zullen de stookolieprijzen de komende jaren alleen maar stijgen. Als men wil besparen op stookolieprijzen zou men kunnen overwegen om over te gaan op biobrandstof. De investering die hiervoor nodig is kan na jaren omgezet worden naar winst. Die winst bestaat niet alleen uit de besparing die men dan doet in de aanschaf van brandstof maar ook in winst voor het milieu. Bovendien is stookolie een aardolieproduct, en de voorraad van aardolie is niet oneindig. De onzekerheid van de stookolieprijzen zullen in de toekomst alleen maar toenemen door de slinkende voorraad en de moeite die gedaan moet worden om het te verkrijgen.