Mazoutprijs

Mazout is een aardolie product waardoor de mazoutprijs afhankelijk is van de prijs van een vat ruwe olie op de wereldmarkt. De mazoutprijs kan daardoor per dag verschillen en heeft daardoor indirect invloed op de uiteindelijke kosten die nodig zijn voor het energie verbruik. In Belgiƫ is het gebruik van mazout nog erg populair. Het wordt vooral veel gebruikt in verwarming installaties bij particulieren. Mazout, of huishoudstookolie, wordt bij de woning opgeslagen in een tank. De gebruiker kan door de mazoutprijs goed in de gaten te houden voordeel doen bij de aanschaf van mazout. In tijden dat de mazoutprijs laag ligt kan men overwegen eventueel een grotere tank aan te schaffen om zo een voorraad te hebben zodra de mazoutprijs weer gaat stijgen.

Niet alleen de wereldmarkt bepaald de mazoutprijs, maar ook alle activiteiten die nodig zijn om mazout bij de consument te krijgen bepalen een groot deel van de mazoutprijs. Dat begint al bij de raffinaderij waar het mazout geproduceerd wordt. De arbeids kosten en de administratie die gedaan moet worden en natuurlijk het transport van mazout, spelen allemaal een rol die de uiteindelijke mazoutprijs bepaald. Daarbij komen dan nog de accijns kosten die de overheid op mazout heeft gelegd. Net als bij andere bronnen die gebruikt worden voor energie heft de overheid een belasting waarmee de schatkist gevuld kan worden. Zodoende is de mazoutprijs samengesteld uit meer dan alleen de olieprijs die op de wereldmarkt gehanteerd wordt. Door de enorme vraag naar ruwe olie en het relatief lagere aanbod daarvan is de mazoutprijs hoger geworden. Toch blijft het gebruik van mazout bij veel particulieren populair. Men kan zich ook wel voorstellen dat de consument, gewend aan het gebruik van mazout, niet zomaar overstapt naar een andere energie bron. Ook de kosten voor een andere installatie die men nodig heeft voor een andere energie bron zorgt er vaak voor dat de consument mazout blijft gebruiken als brandstof voor de verwarming van de woning.