Dieselprijs

Diesel is een aardolie product waardoor de dieselprijs afhankelijk is van de prijs van een vat ruwe olie op de wereldmarkt. Die prijs bepaald voor een groot deel de dieselprijs die men moet betalen aan de pomp waar men tankt. De vraag naar ruwe olie is wereldwijd gezien enorm gestegen, terwijl het aanbod juist minder geworden is. Dit heeft er voor gezorgd dat de prijs van ruwe olie de afgelopen jaren flink gestegen is en de dieselprijs ook hoger geworden is. Behalve de prijs van ruwe olie die de dieselprijs bepaald wordt er op diesel olie ook belasting en accijns geheven door de overheid. Als we de dieselprijs vergelijken met de prijs van benzine kunnen we zien dat de prijs voor diesel per liter lager is. Het gebruik van diesel in plaats van benzine is dus gezien de lagere prijs voordeliger voor de consument. Maar ook doordat een diesel motor zuiniger werkt dan een benzine motor maakt het gebruik van diesel goedkoper dan benzine. Wel is een diesel motor meer milieu belastend dan een benzine motor. De uitstoot van CO2 bij een diesel motor ligt per liter ongeveer vijftien procent hoger dan bij een benzine motor. Maar het lagere gebruik van brandstof maakt een diesel motor wel zuiniger waardoor een dieselmotor verhoudingsgewijs toch minder milieu belastend is.

De dieselprijs kan ook erg afhankelijk zijn van de transportkosten die gemaakt moeten worden om de diesel te leveren. In tijden van schaarste zal de dieselprijs enorm kunnen oplopen, wat voor de consument erg vervelend kan uitpakken. De overheid zou de dieselprijs kunnen verlagen door de belasting die op diesel geheven wordt te verlagen. Maar tot nu toe is daar nog geen gunstig teken van vernomen. Het is voor de overheid een goede manier om de schatkist te vullen en daarom zal een verlaging van belasting geheven op diesel niet snel gebeuren. De dieselprijs zal de komende jaren alleen maar stijgen maar het gebruik van diesel zal, gezien de zuinigere verbranding, altijd nog voordeliger uit kunnen pakken in vergelijking met de prijs van benzine.