Benzineprijzen

Benzineprijzen zijn afhankelijk van de prijs van een ruwe vat olie op de wereldmarkt. Deze prijs voor een ruwe vat olie verschild van dag tot dag en bepaald voor een deel de prijs van benzine. De overheid geeft een maximum prijs voor aardolie aan waardoor de benzineprijs per pompstation kan verschillen. Deze verschillen zijn voor veel consumenten een reden om een omweg in de route te maken, om zo elders minder te betalen voor de benzine. Maar men kan zich afvragen wat dan de uiteindelijke besparing is. Voor veel, bijna alle, consumenten zijn benzineprijzen vaak aanleiding voor klagen en voor discussies. Toch zullen er weinig zijn die wegens hoge benzineprijzen de auto laten staan. Op het internet zijn veel websites te vinden waar men dagelijks op de hoogte gehouden kan worden van benzineprijzen bij verschillende pompstations. Omdat het tegenwoordig mogelijk is om met een mobiele telefoon het internet te bereiken wordt dit door veel automobilisten ook onderweg gedaan. Deze websites worden soms meerdere malen per dag van nieuwe informatie voorzien.

Benzineprijzen zijn niet alleen afhankelijk van de prijs van een vat ruwe aardolie op de wereldmarkt. Een groot deel van de benzineprijzen wordt ook bepaald door de belasting die op benzine wordt geheven en door de accijns. Een hogere prijs een vat ruwe aardolie op de wereldmarkt geeft ook een hogere accijns, wat goed is voor de overheid om de schatkist mee te vullen. Een ander deel dat de benzineprijzen bepaald zijn de kosten voor het transport. Maar ook een oorlog in een land waar aardolie vandaan komt kan de benzineprijs beïnvloeden. In de jaren zeventig van de vorige eeuw was aardolie zo schaars, dat de overheid besloot om een autoloze zondag in te voeren. Dat gebeurd nu nog maar dan niet meer landelijk, en is meer bedoeld om het milieu te sparen. In de toekomst zullen de benzineprijzen alleen maar toenemen, doordat aardolie steeds schaarser wordt en de vraag naar aardolie alleen maar blijft stijgen.