Brandstof

Zonder brandstof zou er geen warmte opgewekt kunnen worden, geen licht gemaakt en geen machine kunnen werken. Ook een mens zou het niet lang volhouden zonder brandstof. Door voedsel tot zich te nemen kan een mens zorgen voor de energie die nodig is om te bewegen. Zo wordt ook brandstof gebruikt om machines in beweging te zetten en elektriciteit op te wekken. De verbranding die door middel van brandstof via verschillende soorten constructies ontstaat kan voor veel uiteenlopende en tegenwoordig onmisbare toepassing gebruikt worden.

Brandstof kan ingedeeld worden in drie hoofdgroepen. Organische brandstoffen, anorganische brandstoffen en kernbrandstoffen. Organische brandstoffen worden ook wel fossiele brandstoffen genoemd en worden onttrokken aan de aarde. Daaronder vallen aardolie, hout, steenkool, aardgas en turf. Maar ook biobrandstof valt onder de noemer van organische brandstoffen, omdat het van oorsprong een natuurlijke basis heeft. Biobrandstof is echter, in tegenstelling tot hiervoor genoemde andere stoffen, niet zo zwaar belastend voor het milieu, omdat het ontrokken wordt aan bestaande natuurlijke materialen en minder CO2 uitstoot heeft. Uit aardolie wordt benzine, diesel en kerosine gemaakt. Aardgas wordt gebruikt voor huishoudens maar ook als LPG voor auto’s. Kerosine voornamelijk in de vliegtuig branche. Steenkool wordt vooral gebruikt in energie centrales om stroom op te wekken.

Een anorganische brandstof is waterstofgas. In de scheikunde kenmerkt anorganisch zich als een chemische verbinding die geen koolstof atomen hebben, zoals mineralen, zouten, metalen en water. Waterstofgas is geschikt voor diverse toepassingen in vooral de industrie. Bij de productie van oliën en vetten maar ook bij de productie van zoutzuur en raketbrandstof wordt waterstofgas middels een speciale installatie toegepast.

Een andere groep is de groep van de kernbrandstoffen. Daar wordt energie niet verkregen door middel van een chemische reactie, maar door het toepassen van een kernreactie. Uranium en plutonium worden hierbij gebruikt om door een reactie energie vrij te krijgen. Ook deuterium wordt gebruikt om door kernfusie energie te verkrijgen. Deze laatste groep is door het gevaarlijke radioactieve afval dat vrij komt bij de opwekking van kernenergie.


Waterstof maken

Om waterstof te maken kan men kiezen dit te doen uit water, of uit fossiele...

+ Lees verder

Brandstofprijzen

Brandstofprijzen voor brandstoffen met als grondstof aardolie zijn afhankelijk van de prijs van een ruwe...

+ Lees verder

LPG benzine diesel

De keuze van een brandstof, LPG, benzine of diesel, voor een auto kan voor...

+ Lees verder