Biogasinstallatie

Een biogasinstallatie kan op verschillende manieren biogas vrij laten komen. Dit gas wordt opgevangen en schoon gemaakt. In biogas zit zwavel, dat door middel van een ingenieus systeem eruit wordt gehaald. Het schone biogas wordt vermengd met aardgas en aangesloten op het aardgasnet. Er zijn ook biogasinstallaties die met dit verkregen biogas een dynamo opwekken en de verkregen energie afgeven aan het bestaande elektriciteitsnet.

Afhankelijk van de te verwerken reststof kan de biogasinstallatie voor verschillende methoden kiezen om biogas vrij te laten komen. Een manier is het vergisten van het materiaal. Dit is vooral geschikt voor plantenresten en dierlijke meststoffen. Een andere manier is verbranding. De vrijgekomen warmte die bij verbranding vrijkomt, kan met behulp van een stoom cabine omgezet worden in elektriciteit. Deze kan dan rechtstreeks het bestaande elektriciteitsnet op. Een derde manier om in een biogasinstallatie het biogas aan het materiaal te ontrekken is vergassing. Hardere materialen zoals hout hebben meer tijd nodig om het biogas vrij te geven. Door het hout te verwarmen op een hoge temperatuur komt het biogas vrij. Voor het GFT afval wordt op vuilstortplaatsen veel gebruik gemaakt van een biogasinstallatie die gebruik maakt van vergisting. Om dit proces in de biogasinstallatie tot stand te brengen wordt al het materiaal bij elkaar gebracht in een verzamel silo. Daar wordt het gistproces op gang gebracht door de toevoeging van warmte. Ook wordt het materiaal door middel van schoepen in beweging gebracht, om zo een gelijkmatige gisting te krijgen.

In Nederland en Belgiƫ zijn biogasinstallaties steeds vaker te vinden buiten de gereguleerde industrie. Vooral grote boerenbedrijven die het aangedurfd hebben een biogasinstallatie te plaatsen en in gebruik te nemen leveren voor een groot aantal huishoudens energie. Zo is er een grote boerderij in Kraanswijk geplaatst in 2006 die voor wel vijftienhonderd huishoudens energie levert. In deze biogasinstallatie maakt men gebruik van vergisting en het materiaal bestaat uit de dierlijke mest van boeren uit de omgeving. Voor nieuwsgierigen is het mogelijk een rondleiding te krijgen en er zijn bij verschillende biogasinstallaties open dagen georganiseerd.