Bio-energie

Een goede energieleverancier is bio-energie. Letterlijk genomen kan gesteld worden dat in plantenresten en dierlijke mest energie aanwezig is. Door de toepassing van bio-energie wordt deze aanwezige energie benut en voor gebruik opgeslagen, om deze energie te gebruiken voor onder andere het verwarmen of verlichten van gebouwen. De toepassing van bio-energie is vriendelijk voor het milieu, goedkoop en voor veel toepassingen geschikt.

Het is algemeen bekend dat planten en bomen in staat zijn CO2 op te nemen uit de lucht en daarbij zuurstof vrijgeven. Bij het verwerken van plantaardig materiaal voor bio-energie komt de CO2 vrij, samen met het schadelijke methaangas. Door biogas vrij te laten komen komt er dus geen nieuw CO2 vrij, omdat dit al eerder door de planten opgenomen was. Dit vrijgekomen biogas kan gebruikt worden als bio-energie in verschillende vormen en voor verschillende toepassingen.

Bio-energie wordt onder andere onttrokken uit restafval, zoals bijvoorbeeld het GFT afval. Dit maakt bio-energie duurzaam en milieuvriendelijk, omdat er geen grondstoffen verloren gaan en restafval altijd aanwezig is. Er zijn verschillende manieren om bio-energie vrij te krijgen uit restafval van planten en dierenmest. Het kan gedaan worden door middel van vergisting, vergassing of verbranding. De zo vrijgekomen energie kan worden opgeslagen. Biogas is duurder dan andere vormen van energieleveranciers, vooral omdat de centrales waarin dit opgewekt wordt prijzig zijn. Vaak liggen deze centrales afgelegen en zijn er meer logistieke middelen nodig voor het transport, zoals buizen. Bio-energie centrales waar men gebruik maakt van verbranding kunnen rechtstreeks op het bestaande lichtnet worden aangesloten. De ontwikkeling in bio-energie staat niet stil en men verwacht dan ook, gezien het opraken van fossiele brandstoffen, dat het meer toegepast gaat worden en misschien zelfs beter betaalbaar wordt. Bij het inzamelen van GFT is er al een mooi begin gemaakt met het opwekken van bio-energie voor grootverbruik. Misschien dat er in de toekomst kleine bio-energiecentrales voor huishoudens komen, zoals sommige optimisten opperen. Toekomstmuziek, maar wel een heel milieuvriendelijk.


Biomassa centrale

Een biomassa centrale is een centrale waarin het te verwerken materiaal in grote hoeveelheden samengebracht...

+ Lees verder

Bio-energie bedrijven

In Europa, maar ook in Afrika, komen steeds meer grotere of kleiner bio energie bedrijven...

+ Lees verder

Bio-energie voordelen

De voordelen van bio energie zijn, vooral door de duurzaamheid en de sterke prijsconcurrentie met...

+ Lees verder