Aardgas

Van de fossiele brandstoffen die we kennen is aardgas een niet onbelangrijke. Veel huishoudens zijn aangesloten op het aardgas net waardoor ze in hun warmte en koken van eten kunnen voorzien. Aardgas wordt over de hele wereld gewonnen maar niet alle landen zijn er in dezelfde mate afhankelijk van. De samenstelling van het aardgas kan per regio verschillen. Aardgas is licht ontvlambaar en reukloos. Om te voorkomen dat lekkages in het aardgas net tot ongelukken leiden wordt er, voordat het bij de particulier geleverd wordt, een reukstof aan toegevoegd. Op die manier kan een lekkage eerder ontdekt worden. Aardgas bestaat uit verschillende componenten die ook allemaal voor een bepaald gebruik uit het aardgas gehaald kunnen worden. Zo kan men propaangas uit aardgas winnen, dat zeer geschikt is voor opslag in kleinere hoeveelheden en zo gebruikt kan worden op plaatsen waar geen aardgas net aanwezig is. Uit aardgas wordt ook een brandstof gewonnen dat geschikt is om auto’s op te laten rijden. Dat staat bekend onder de naam LPG.

Aardgas is ontstaan resten van planten en dieren die door miljoenen jaren heen gefossiliseerd zijn. Door de hoge druk in de aardlagen ontstonden er gassen en kolen. Deze worden nu gedolven en de beschrijving geeft meteen al aan dat de voorraad aardgas niet onuitputbaar is. Het winnen van aardgas kent ook een andere keerzijde. Bij de winning van aardgas zijn er op diverse locaties aardverzakkingen waargenomen, sommige zelfs zeer ernstig. Daarentegen is het gebruik van aardgas een relatief schone manier van verbranding. Het heeft een lage CO2 uitstoot en bij de winning is er, anders dan bij olie, minder gevaar voor de vervuiling van het milieu. Voor huishoudens is het koken op gas goedkoper dan elektrisch koken. In de winning en verkoop van aardgas is een grote handel ontstaan waardoor de concurrentie op de aardgas markt groot is. Aardgas wordt voor een groot deel in het land zelf gewonnen, maar kan ook ingekocht worden uit het buitenland.


Aardgas tanken

Naast het bekende rijden op LPG dat bij veel tankstations aangeboden wordt is het...

+ Lees verder

Prijs aardgas

De prijs van aardgas is na 2004 vrijgegeven, zodat er een grotere concurrentie bij de...

+ Lees verder

Aardgas samenstelling

De samenstelling van aardgas verschilt per regio en per veld waar het gewonnen wordt. Aardgas...

+ Lees verder